CONTACT

GSU INTER-WORK Sp. z o.o

ul. Jana Pawła II 2
44-100 Gliwice

NIP: 631-265-37-03
REGON: 243588309

KRS: 0000512539; Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy 48 000 zł – opłacony w całości.

Certyfikat nadany przez Marszałka Województwa Śląskiego o numerze 10947

CONTACT FORM