ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez GSU INTER – WORK sp. z o.o. moich danych osobowych, zawartych w niniejszym formularzu lub/i w innych przekazanych przeze mnie dokumentach, w celu związanym z moim udziałem w niniejszym procesie rekrutacyjnym oraz w celu prowadzenia i administrowania przyszłymi procesami rekrutacyjnymi z moim udziałem, w tym na otrzymywanie informacji o ofertach pracy od GSU INTER – WORK sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. Administratorem danych osobowych jest GSU INTER – WORK sp. z o.o. z/s w Gliwicach (44-100), ul. Jana Pawła II 2.

W przypadku wyrażenia przedmiotowej zgody:

  • Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego;
  • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia obecnych i przyszłych postępowań rekrutacyjnych;
  • Twoje dane osobowe mogą być udostępnione na rzecz potencjalnych pracodawców oraz mogą być przekazane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;
  • Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • Masz prawo do wniesienia skargi do GIODO, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  • Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Nie jesteś zobowiązana/y do ich podania;
  • Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą Polityką prywatności.